"Als men ziet wat juist is en het nalaat, is dat een gebrek aan moed."

Confucius

Onderzoek

Onderstaande onderzoeken zijn onlangs gestart of worden binnenkort gestart.

Onderzoek naar rekenstrategieën

Centrale vraag in dit onderzoek is wat de effecten zijn van de beïnvloeding op de voorkeursstrategie bij het rekenen tot 100 op korte en lange termijn.

Het is de bedoeling dat verschillende groepen in deelnemende scholen gevolgd worden voor enkele jaren.

==================================

Onderzoek naar in welke setting Passend Onderwijs het meest tot haar recht komt

Centrale vraag in dit onderzoek is wanneer Passend Onderwijs de meeste kans van slagen heeft.

Voor dit onderzoek worden nog scholen gezocht die belangstelling hebben om mee te denken in dit onderzoek.

==================================

Onderzoek naar welke rekenmethode het best past bij kinderen met autisme.

Centrale vraag in dit onderzoek is bij welke rekenmethode kinderen met autisme het beste floreren.

Voor dit onderzoek worden nog scholen gezocht die belangstelling hebben om mee te denken in dit onderzoek.

==================================

Mocht u interesse hebben te participeren in één van bovenstaande onderzoeken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

JSTA Opleidingskundig Adviesbureau