"Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf"

Galileo Galilei

Over JSTA

JSTA Opleidingskundig Adviesbureau is een klein bureau met een groot netwerk aan freelance specialisten.

Visie en werkwijze

Tijdens een intakegesprek worden de wensen geïnventariseerd. Op basis van dit gesprek wordt een opleidingsbehoefte opgesteld. Soms kan het nodig zijn eerst een taakanalyse en en een competentieonderzoek uit te voeren.
De volgende stap is het ontwikkelen van een opleidingstraject. De uitvoering van dit opleidingstraject kan eventueel worden aangevuld met coaching.
Tenslotte vindt een evaluatie plaats met deelnemer(s) en leidinggevende.

Voor de algemene voorwaarden klik hier.

 

 

Medewerkers

Jurriaan Steen
Directeur / trainer/adviseur
Specialisatie: Rekenen-Wiskunde, Passend Onderwijs

Els Groot Roessink-Bennemeer
Trainer/adviseur
Specialisatie: Zorgstructuur, interim-management, coaching

Cora Vinke
Trainer/adviseur
Specialisatie: Coaching, supervisor

JSTA Opleidingskundig Adviesbureau