JSTA Opleidingskundig Adviesbureau is een klein bureau met een groot netwerk aan freelance specialisten.

Visie en werkwijze

Tijdens een intakegesprek worden de wensen geïnventariseerd. Op basis van dit gesprek wordt een opleidingsbehoefte opgesteld. Soms kan het nodig zijn eerst een taakanalyse en een competentieonderzoek uit te voeren.
De volgende stap is het ontwikkelen van een opleidingstraject. De uitvoering van dit opleidingstraject kan eventueel worden aangevuld met coaching.  Tenslotte vindt een evaluatie plaats met deelnemer(s) en leidinggevende.

JSTA Opleidingskundig adviesbureau voldoet aan kwaliteitscriteria CPION en is CRKBO gecertificeerd.
JSTA Opleidingskundig adviesbureau staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (crkbo ). Hierdoor wordt JSTA Opleidingskundig adviesbureau erkend als opleidingsinstituut dat beroepsonderwijs aanbiedt. Bovendien betekent de registratie dat JSTA Opleidingskundig adviesbureau opleidingen BTW-vrij mag aanbieden.

Voor de algemene voorwaarden klik hier.

JSTA Opleidingskundig adviesbureau ondersteunt onderstaande organisaties.

Kinderen met kanker hebben een grote overlevingsdrang. School is daar een onderdeel van. Vanuit ons bureau willen wij docenten vakinhoudelijk professionaliseren, maar daarnaast moeten zij ook het kind zien. Sommige organisaties houden zich bezig met het beter maken van het kind, andere organisaties proberen de kinderen ondanks alles een plezierige tijd te geven. Wij zijn blij dat we op onze manier een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van kinderen met kanker.

kwf   vokk      regenboogboom   skov

Leave a Comment